Profesyonel Öğrenci Akademisi

  • Bireyin kendisi ve dünyayla bağını geliştirmesini temel alarak 21. yüzyıl hayatta kalma becerilerini kazandırıp, yaratıcılık, girişimcilik, teknoloji temelli üretkenlik ve kişisel markalaşma öğretisini aktarır.
  • Dört dönemden oluşup, 2 senede tamamlanır, içerisinde bulunan 11 ana başlıkla bireye multi-disipliner yetkinlikler sağlar.
  • Ortaokul, lise ve üniversite için programları olup, her programın yaş grubuna özel kendi müfredatına sahiptir. Örneğin; ortaokul programından mezun bir “çırak” lise çağına geçtiğinde “asistan” olmak için programa tekrar katılabilir, aynı şekilde üniversitedeki bir genç “usta” olmak için programa devam edebilir. Programın başarılı sayılması için, verilen görevlerin zamanında ve içeriğine uygun şekilde tamamlanması gereklidir.
  • Her genci bir birey olarak kabul eder, onlarla kişisel bir bağ kurar, bu bağ sayesinde bireyin öğrenme kanalını keşfedip, profesyonel yaşamlarında onları desteklemeyi amaçlar.
  • Atölyeye dâhil olan bireyler, haftada 2 saatlik teorik eğitime katılır. Bu eğitimler; analitik ve eleştirel düşünme, iletişim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilik gibi kavram ve özellikleri alışılmışın dışında metotlarla bireye aktarır.
  • Her dönem geçişinde “Neden Olmasın” etkinlikleri gerçekleşerek, bireyin teorik kazanımlarının pratiğe dönüşümü tecrübe edilip, ölçümlenir. Belirtilen etkinliğin tecrübe edilmesi halinde, bireyin kişisel ölçeğiyle çıktıları tespit edilip, rozetlendirilir.
  • Atölyedeki tematik sınıflara katılan genç, karşısına çıkan süreçleri kendi yetenekleri doğrultusunda kişiselleşmiş yöntemiyle çözümler. Bunun sonucunda birey maruz kaldığı konuyu deneyim yoluyla öğrenir, bilgi ve pratikleri içselleştirir.
  • Programdaki bireyin öğrenme kültürünü dönüştürerek, kendi kendine ve yaşam boyu öğrenmesini destekleyip, çözüm odaklı yaklaşımla karşılaştığı problemleri bireysel eğitim olarak görmesini sağlar. Böylelikle birey, kendisi ve dünyayla bütünleşir.
  • Profesyonel Öğrenci Akademisi’nden mezun olan birey 21. yüzyılın yaşam becerilerini kazanmış, kendi ilkelerini oluşturmuş, bilim ve sanatı birleştirerek üretim yapabilen, farklı kültür ve nesilden insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, böylelikle dünyanın herhangi bir yerine rahatlıkla adapte olabilecek bir birey haline gelir. Biz de bu özelliklere sahip bireyler yetiştirerek “ortak iyiye” her gün biraz daha yaklaşmayı hedefliyoruz.
man-placing-five-wooden-cubes-with-stars-on-them-o-4DSS94P-min Rütbelendirme
(Çırak-Asistan-Usta-Usta Öğreten)
Öğrencilerin gelişim takibi yapılırken dört ana seviyede rütbeyle süreçleri ödüllendirilir, etkinlikler, eğitimler ve başarı oranları ile Gelecek Atölyesi Dergisi’ne hazırlanan içeriklere göre rozetler kazanılır. Rozet setlerinin tamamlanmasıyla birlikte birey bir sonraki rütbeye hak kazanır.