Gelecek atolyesi

Gelecek Atölyesi, 2013’te “Young Coders” adıyla K12 kademesi öğrencilerini yazılımla tanıştırıp, algoritma ve kodlama dünyasına katılmalarını sağlayarak sektöre yenilikçi girişimcilik ve üretkenliği içselleştirmiş bireyler kazandırmak amacıyla kuruldu. 2014 yılında 600 meslek lisesi öğrencisine gönüllü “Bilişim Girişimciliği” eğitimini sunan atölye, aynı yıl dünyada eğitimi tekrar şekillendiren STEM + A modeliyle tanışıp günümüzdeki şekline evrildi.

Kurulduğu zamandan beri 2000’den fazla öğrenciye bu vizyonla eğitimlerini aktaran Gelecek Atölyesi, teorik eğitimi deneyim yoluyla kalıcı öğrenime çevirip, bireyin 21. yüzyılda kendi yaratıcı kimliğini bulmasını sağlayarak, kişisel markasını oluşturmasına destek oluyor. 

Online platformda “Kodlama Vadisi”, birebirde “Yaşayan Atölye” ve uzun vadede “Profesyonel Öğrenci Akademisi” programlarıyla eğitimlerine devam ediyor. 

Gelecek Atölyesi her öğrenciye 21.YY’ın öğrenim gücünü ve vaadini gerçekleştirmek için okullar ve topluluklarla işbirliği yapmaya kararlı bir kuruluştur.

Gelecek atolyesi kazanımları

Sorumluluk ve Uyarlanabilirlik

Kişisel, iş ve topluma açık alanlarda bireysel sorumluluğun ve esnekliğin yerine getirilmesi kişinin kendisi ve başkaları için yüksek standartlar ve amaçlar belirleyip bunlara ulaşması; belirsizliğin hoş karşılanması

İletişim Becerileri

Değişik şekil ve ortamlarda etkili sözlü, yazılı ve çoklu ortam  iletişim yaklaşımlarını anlama, kullanma ve hazırlama

Yaratıcılık ve Entelektüel Merak

Yeni fikirler geliştirmek, uygulamak ve başkalarıyla paylaşmak, yeni ve farklı perspektiflere açık ve istekli olmak

Eleştirel düşünme ve sistemleri düşünme

 Bir şeyi anlamaya çalışırken mantıklı akıl yürütme ve zor seçimleri yapma, sistemler arasındaki ilişkileri anlama

Bilgi ve Medya Okuryazarlığı becerileri

Faklı şekil ve ortamlardaki bilgiyi çözümleme, erişme, kullanma, uyarlama, değerlendirme ve yaratma

Kişiler arası ve işbirliği becerileri

Takım çalışması ve liderlik, farklı rol ve sorumluluklara uyum gösterme, başkaları ile verimli çalışma, kendini başkalarının yerine koyma, değişik farklılıklara saygı gösterme

Problemi tanımlama, formüle etme ve çözme

problemleri belirleme inceleme ve çözme yeteneği

Öz yönetim

kendi öğrenme, kendi anlama ve ihtiyaçlarını takip etme, uygun kaynakları belirleme, öğrenmeyi bir alandan bir başka alana aktarma

Sosyal Sorumluluk

Başkalarının ilgi ve haklarını akılda tutarak sorumlu davranma. Kişisel, iş ve topluma açık alanlarda etik davranışlar sergileme

Funny toy robot. Innovation technology and creative concept Robotik Kodlama Atolyesi
Temel amacımız çocukların yeni teknolojilerle eğlenceli, aktif ve bağımsız bir şekilde başa çıkabilmeleri ve eğitim hayatlarına 21. Yy Becerilerine sahip olarak devam etmeleridir. Öğrencilerimizin algoritma ve yazılım temel kavramlarını öğrenerek kariyer ve gelecek planlamasını Bilişim ve Teknoloji alanında tecrübe ederek yapabilmesi, yazılım ve robotik dünyası standartları hakkında bilgilenmesi ve kendi uygulamalarını geliştirebilecekleri eğitimleri almalarını hedeflemekteyiz.
Öğrenmeyi Öğrenmek
Anın şartları ve dış etkenler gibi değişkenlere duyu yoluyla adapte olan ve derin öğrenmeyi anlamlandıran bireyler.

-Online Eğitim Araçları
-Araştırma Tekniği Geliştirme
-Öğrenme Kanallarını Keşfetmek

Benlik Algısı
Kimliğini deneyim ve hatalar yoluyla öğrenip, zorlukları öğrenme süreci olarak içselleştiren bireyler.

-Problemi Tanımlama,Formüle Etme ve Çözme
-Öz Yönetim
-Sorumluluk ve Uyarlanabilirlik

21. YY Okur-Yazarlığı
Bilgi çağını oluşturan teknolojiyle; şekil, terim ve istatistikleri anlayan bireyler.

-Medya
-Veri
-Teknoloji

Bilgiyle İnovatif Üretim
Endüstri 4.0’ın beklediği, teknolojiyle her alanda tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve üretilen teknolojiyi kullanabilecek bireyler.

-KendinYap Kültürü
-Dijital Araçların Etkin Kullanımı
-Yaratıcılık ve Entelektüel Merak

864
teaching hours
928
meals per year
46
morning sessions
65
full daycare
54
full daycare

Sertifikalar

placeholder


Çocuğunuzun iyiliğinden daha önemli hiçbir şey yoktur. Seminerlerimize ve eğitimlerimize katılın ve nasıl devam ettireceğinizi öğrenin.